کلینیک ماه زر

مراقبت‌های تزریق

مراقبت های بعد از مزوژل

بعد از مزوژل چه مراقبت‌هایی لازم است؟ 🌙

مراقبت های بعد از تزریق چربی بایوفت

بعد از تزریق چربی چه مراقبت‌هایی لازم است؟ 🌙